Over de mandir

Over de mandir

De Radha Krishna Mandir Amsterdam zorgt in het bijzonder voor het overbrengen van kennis door middel van Parvachan (lezingen), onderwijs in Hindi, Yoga, voorlichting aan leerlingen van basisscholen, middelbare scholen, en ook studenten (MBO, HBO & WO), het organiseren van meerdaagse gebedsdiensten, de vaste zondagdiensten en de zorg tot aan huis.

 

De boodschap van deze activiteiten is kernachtig vervat in het doel van de Stichting Shri Sanatan Dharma Amsterdam waar de Radha Krishna Mandir Amsterdam onderdeel van uitmaakt, om door de toepassing van de Sanatan Dharma te komen tot een spiritueel en gelukkig mens, die tenslotte wordt opgenomen in het hiernamaals, in het Rijk van de Schepper van leven en materie.